ข่าวแนะแนวการศึกษา RSS Feed
  อัพเดตข่าวสารล่าสุด 12/08/62
เรื่อง คะแนนสูงสุดต่ำสุดปีการศึกษา 2562 Update [07/9/2562] -
เรื่อง สรุป TCAS ปีการศึกษา 2563 Update [07/9/2562] -
เรื่อง ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 Update [30/7/2562] -
เรื่อง ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562 Update [30/7/2562] -
เรื่อง ปฏิทินการจัดสอบประจำปี 2562 Update [30/7/2562] -
เรื่อง กำหนดการ TCAS 62 รายละเอียดการรับสมัคร Update [17/9/2561] -
เรื่อง คู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Update [24/9/2561] -
เรื่อง ทำเนียบนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 Update [18/3/2561] -
เรื่อง นักเรียนที่สอบ GAT เชื่อมโยงได้เต็ม 150 ประจำปีการศึกษา 2560 Update [11/4/2561] -
  #TCAS 63#
เรื่อง รับตรง 63 ม.รังสิต แบบยื่น GPA Update [07/9/2562] -
เรื่อง รับตรง 63 ม.รังสิต รอบที่ 1 แพทย์ ทันตะ เภสัช Update [07/9/2562] -
เรื่อง รับตรง 63 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 1 ภาคปกติ Update [07/9/2562] -
เรื่อง รับตรง 63 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคปกติ Update [07/9/2562] -
เรื่อง รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ประเภทโควตา Update [07/9/2562] -
เรื่อง รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา Update [07/9/2562] -
เรื่อง รับตรง 63 ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบชิงทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ Update [07/9/2562] -
เรื่อง รับตรง คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2563 Update [12/8/2562] -
เรื่อง รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 Update [12/8/2562] -
เรื่อง แผนการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 Update [12/8/2562] -
  #TCAS 62#
เรื่อง รับตรง 62 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Update [2/10/2561] -
เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่เข้าร่วมกับ กสพท ปีการศึกษา 2562 Update [2/10/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) ม.มหิดล Update [2/10/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.เกษตรศาสตร์ Update [2/10/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.บูรพา Update [2/10/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.แม่ฟ้าหลวง Update [2/10/2561] -
เรื่อง เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 จำนวน 104 ทุน Update [24/9/2561] -
เรื่อง โควตาพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 Update [24/9/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต Update [24/9/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 1 Portfolio Update [24/9/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยนานาชาติ Update [24/9/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ภาคปกติ ประเภทโควตา รอบที่ 2 Update [24/9/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ Update [24/9/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.บูรพา ปีการศึกษา 2562 Update [24/9/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม Update [24/9/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.มหาสารคาม รอบที่ 1 Portfolio Update [17/9/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.รังสิต คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 Update [17/9/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 รอบที่ 1 Portfolio ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562 Update [17/9/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 1 Portfolio Update [13/9/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 TCAS รอบ 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Update [4/7/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 TCAS รอบ 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษ Update [4/7/2561] -
เรื่อง รับตรง 62 วิทยาลัยดุสิตธานี รอบโควตา รุ่นที่ 1 Update [24/6/2561] -